O nas – więcej

Trochę dodatkowych informacji o tym co za nami, a co przed nami.

Od 2009

Jako zespół działamy od 2008 roku, ale z doradztwem/poradnictwem zawodowym i edukacja każde z nas ma do czynienia  znacznie dłużej, a niektórzy nawet jeszcze dłużej 🙂

 

Wspólny dorobek

Dorobek naszego Zespołu to kilka książek, kilkadziesiąt publikacji i artykułów, prawie 100 programów i aplikacji komputerowych, dziesiątki autorskich programów nauczania i szkolenia, setki przeprowadzonych szkoleń, tysiące studentów, przeszkolonych nauczycieli i doradców zawodowych, setki rozmów doradczych

 

300 placówek oświatowych

Kilkaset szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i uczelni wykorzystuje nasze pomoce dydaktyczne

 

Jesteśmy nastawieni na dostarczanie ciekawych, rzetelnych i praktycznych treści oraz pomocy dydaktycznych wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Trochę historii

Zaczynaliśmy od aplikacji informacyjno-edukacyjnej 102 Zawody z przyszłością. Potem opracowaliśmy KWAZA(r) – interaktywną bazę kwalifikacji zawodowych szkolnictwa branżowego (wtedy jeszcze zawodowego). Jeszcze wcześniej część z nas uczestniczyła  w opracowaniu publikacji elektronicznych serii ABSOLWENT (Szukam pracy, Zakładam firmę, Działam skutecznie, Suplement), Zwojnica 2005, Działam skutecznie. Wydaliśmy wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych PTP program WOZ – Wstępna Orientacja Zawodowa, PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Opracowaliśmy dla PTP komputerową wersję programów PTI – Popularny Test Inteligencji, WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.

Co przed nami?

Przygotowujemy Interaktywną Sieć Zawodów i Kierunków Kształcenia bazującą na autorskiej koncepcji dr Lelińskiej.

Kryterium podziału świata zawodów stanowi dominujący przedmiot pracy, z jakim ma do czynienia każdy pracownik wykonując określone zadania zawodowe czyli pracę:

  • Obszar DANE/INFORMACJE
  • Obszar RZECZY/PRZEDMIOTY
  • Obszar IDEE/POMYSŁY
  • Obszar LUDZIE

Wyodrębnione obszary zawodów tworzą swoistą mapę, którą nazwano siecią pomocną w wyszukiwaniu odpowiedniej ścieżki dalszego kształcenia dla różnych kategorii młodzieży w zależności od wybieranego poziomu kształcenia: branżowego I stopnia, średniego: branżowego II stopnia po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej I stopnia, technikum bądź ukończenia liceum ogólnokształcącego i wyboru szkoły policealnej oraz wyższego wykształcenia – po uzyskaniu matury.

W Interaktywnej Sieci Zawodów Branżowych i Kierunków Studiów każdy uczeń lub dorosły, który pragnie uzyskać nowe kwalifikacje, może znaleźć coś dla siebie. Ale jak rozpoznać, do czego się nadaję, w jakim zawodzie uzyska sukces i satysfakcję, z tego co będzie robić?

Już niedługo pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na to i inne pytania związane z samodzielnym projektowaniem ścieżek kariery 🙂