Kod Planowanej Kariery

Każdy człowiek przejawia inny rodzaj aktywności, która wyraża się w tym, co lubimy robić. Te codziennie wykonywane czynności świadczą o naszych preferencjach, przekładających się w dużym stopniu na to, kim chcielibyśmy zostać, jaki zawód wybrać, jaką rolę zawodową pełnić w dorosłym życiu. Program CoTeraz?! diagnozuje i przedstawia informacje o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywność.

preferowane aktywności

Wchodzący w skład programu moduł Kwestionariusz Preferowanych Aktywności, umożliwia samodzielną diagnozę. Jest ona podstawą do zaproponowania zawodów, których przedmioty pracy odnoszą się do preferowanych aktywności osoby badanej.

Użytkownik programu może za pomocą Kwestionariusza Preferowanych Aktywności sprawdzić, jaki rodzaj aktywności jest dominujący, jakie zawody są dla niego najodpowiedniejsze i jakiego obszaru kształcenia dotyczą. Preferowane przez każdego aktywności układają się w czteroliterowy Kod Planowanej Kariery, czyli KPK

KPK - Kod Planowanej Kariery

Edycja Kodu KPK

Kod KPK uzyskasz automatycznie po rozwiązaniu Kwestionariusza Preferowanych Aktywności lub ustawiając go ręcznie w trybie edycji!

Zawody dla Kodu Planowanej Kariery