Loading...

O nas

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem osób zainteresowanych wdrażaniem informacji z zakresu zawodoznawstwa do ścieżek edukacyjnych kształcenia ogólnego. Chcemy promować dobre praktyki przybliżające i urealniające ideę kształcenia branżowego na wszystkich etapach edukacji szkolnej, wśród uczniów, ich rodziców oraz osób dorosłych.

Projektujemy programy komputerowe wspomagające doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców w racjonalnym planowaniu kariery. Planujemy udostępniać na forum portalu coteraz.pl  potrzebne informacje o możliwościach dalszego kształcenia młodzieży i dorosłych w szkołach ponadpodstawowych.

Rozpoczynamy od promocji idei kształcenia branżowego jako alternatywy dla dominującego wśród młodzieży zainteresowania nauką w liceach ogólnokształcących.

Zespół redakcyjny coteraz.pl,
autorzy programu CoTeraz?! ...

Magdalena Kornacka

Pedagog, terapeutka pedagogiczna i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej, oligofrenopedagog, specjalistka diagnozy dysleksji i dyskalkulii oraz terapii uczniów z problemami w zakresie matematyki, polonistka, nauczycielka wspomagająca, autorka pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży serii eduja.pl

dr Krystyna Lelińska

Socjolog, ekspert rynku pracy i zawodoznawstwa. Specjalizuje się w przygotowywaniu kolejnych edycji i nowelizacji Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Identyfikuje i opisuje nowe zawody pojawiające się na rynku pracy oraz w szkolnictwie zawodowym/branżowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów i doradców zawodowych na uczelniach i studiach podyplomowych. Autorka wielu publikacji z zakresu zawodoznawstwa i doradztwa zawodowego oraz koncepcji Interaktywnej Sieci Zawodów

Piotr Krawczyk

Doradca zawodowy, informatyk, pedagog, nauczyciel informatyki w szkole podstawowej (wcześniej gimnazjum), projektant pomocy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego wydawnictwa Premiere Multimedia, autor aplikacji desktopowych i mobilnych o charakterze ogólnorozwojowym i terapeutycznym

Trochę dodatkowych informacji o tym co za nami, a co przed nami.

Od 2009

Jako zespół działamy od 2008 roku, ale z doradztwem/poradnictwem zawodowym i edukacją każde z nas ma do czynienia  znacznie dłużej, a niektórzy nawet jeszcze dłużej 🙂

Wspólny dorobek

Dorobek naszego Zespołu to kilka książek, kilkadziesiąt publikacji i artykułów, prawie 100 programów i aplikacji komputerowych, dziesiątki autorskich programów nauczania i szkolenia, setki przeprowadzonych szkoleń, tysiące studentów, przeszkolonych nauczycieli i doradców zawodowych, wiele rozmów doradczych

300 placówek oświatowych

Kilkaset szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i uczelni wykorzystuje nasze pomoce dydaktyczne

Jesteśmy nastawieni na dostarczanie ciekawych, rzetelnych i praktycznych treści oraz pomocy dydaktycznych wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Trochę historii

Zaczynaliśmy od aplikacji informacyjno-edukacyjnej 102 Zawody z przyszłością. Potem opracowaliśmy KWAZA(r) – interaktywną bazę kwalifikacji zawodowych szkolnictwa branżowego (wtedy jeszcze zawodowego). Jeszcze wcześniej część z nas uczestniczyła  w opracowaniu publikacji elektronicznych serii ABSOLWENT (Szukam pracy, Zakładam firmę, Działam skutecznie, Suplement), Zwojnica 2005, Działam skutecznie. Wydaliśmy wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych PTP program WOZ – Wstępna Orientacja Zawodowa, PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Opracowaliśmy dla PTP komputerową wersję programów PTI – Popularny Test Inteligencji, WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji.

Co przed nami?

Przygotowujemy Interaktywną Sieć Zawodów i Kierunków Kształcenia bazującą na autorskiej koncepcji dr Krystyny Lelińskiej.

Kryterium podziału świata zawodów stanowi dominujący przedmiot pracy, z jakim ma do czynienia każdy pracownik wykonując określone zadania zawodowe czyli pracę:

  • Obszar DANE/INFORMACJE
  • Obszar RZECZY/PRZEDMIOTY
  • Obszar IDEE/POMYSŁY
  • Obszar LUDZIE

Wyodrębnione obszary zawodów tworzą swoistą mapę, którą nazwano siecią pomocną w wyszukiwaniu odpowiedniej ścieżki dalszego kształcenia dla różnych kategorii młodzieży w zależności od wybieranego poziomu kształcenia: branżowego I stopnia, średniego: branżowego II stopnia po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej I stopnia, technikum bądź ukończenia liceum ogólnokształcącego i wyboru szkoły policealnej oraz wyższego wykształcenia – po uzyskaniu matury.

W Interaktywnej Sieci Zawodów Branżowych i Kierunków Studiów każdy uczeń lub dorosły, który pragnie uzyskać nowe kwalifikacje, może znaleźć coś dla siebie. Ale jak rozpoznać, do czego się nadaję, w jakim zawodzie uzyska sukces i satysfakcję, z tego co będzie robić?

Już niedługo pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na to i inne pytania związane z samodzielnym projektowaniem ścieżek kariery 🙂

Nie czekaj. Zamów program CoTeraz?

Dlaczego szukać rozproszonych w Internecie treści i danych? Nie lepiej skorzystać z aktualizowanego na bieżąco programu CoTeraz?

Nasza wizja

Zależy nam na zredukowaniu napięcia związanego z wyborem szkoły ponadpodstawowej  i kolejnych decyzjach podejmowanych na dalszych etapach kształcenia

“Bądź aktywny i świadomie projektuj swoją ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego”
coteraz.pl
Top