Przykłady wykorzystania programu i jego zasobów

Możesz korzystać z predefiniowanych, czyli wstępnie zaproponowanych, ścieżek lub z poszczególnych zasobów, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Kilka przykładowych ścieżek prezentujemy poniżej. Szczegółowy opis ścieżek i propozycje wykorzystania znajdziesz w scenariuszach zajęć.

Praca ze ścieżkami

Ścieżka I: 

  1. Rozwiązanie wbudowanego kwestionariusza KPA i na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalenie Kodu Planowanej Kariery KPK ucznia.
  2. Zapoznanie z charakterystyką obszarów z uwzględnieniem dominującej aktywności.
  3. Analiza opisów zawodów zgodnych z kodem KPK.

Ścieżka II: 

  1. Wprowadzenie i edycja kodu KPK na podstawie deklaracji ucznia lub informacji o wyniku KPA rozwiązanego poza programem CoTeraz?! np. w formie arkuszy drukowanych („wersja papier – ołówek”).
  2. Zapoznanie z charakterystyką obszarów z uwzględnieniem dominującej aktywności.
  3. Analiza opisów zawodów zgodnych z kodem KPK.

Ścieżka III: 

  1. Rozmowy o zawodach szkolnictwa  branżowego.
  2. Praca z Katalogiem Zainteresowań Zawodowych KZZ.
  3. Analiza propozycji zawodów z wybranej kategorii zainteresowań zawodowych.
  4. Analiza opisów wybranych zawodów.

Praca z zasobami

Program udostępnia wiele gotowych wykazów (zestawień zawodów) skonstruowanych zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Możesz również samodzielnie tworzyć własne zestawienia zawodów wykorzystując bogate opcje filtrowania: