Branże i zawody

Ministerialny katalog branż zawodowych KZSB zawiera 32 pozycje. Każdy zawód klasyfikacji należy do dokładnie jednej branży! W module Branże i zawody znajdziesz interaktywny wykaz branż i należących do nich zawodów.

Możesz również skorzystać z interaktywnego wykazu branż on-line uwzględniającego zmiany obowiązujące od 1 września 2023 roku.

Wykaz branż KZSB