Kwestionariusz KPA

Kwestionariusz Preferowanych Aktywności (KPA) to narzędzie pomocne w diagnozie i doradztwie edukacyjno-zawodowym.

  • Ustalanie preferowanej aktywności.
  • Określanie słabych i mocnych stron.
  • Wskazywanie preferencji zawodowych.
  • Wybór najbardziej odpowiednich zawodów.
  • Określanie kierunków kształcenia.

System szkolnictwa branżowego umożliwia naukę w szkołach policealnych, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia. Jeżeli osoba planuje kształcenie w wyższych uczelniach, znajdzie tu również informacje o kierunkach studiów zgodnych z obszarem preferowanej aktywności (zakładka Kształcenie w zawodzie dostępna w opisach zawodu).
W kwestionariuszu nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Osoba badana nie jest oceniana za dokonane wybory. Wyniki wskazują preferowaną aktywność i wyłaniają grupę zawodów zgodnych z jej profilem. W kwestionariuszu przedstawiono 40 różnych czynności, które wykonujemy w szkole, w pracy, w domu lub w czasie wolnym. Przygotowano dwa, dostosowane do specyfiki „pokoleniowej”, zestawy czynności. Do każdej ocenianej czynności podano przykłady, ułatwiające odniesienie do własnej aktywności badanego.

KPA jest dostępny w formie komputerowej (składnik programu komputerowego CoTeraz?!) oraz papierowej (arkusze dostępne jako niezależny produkt).