Katalog Zainteresowań Branżowych

Wyodrębnienie 20 kategorii zainteresowań zawodowych jest konsekwencją najczęściej wymienianych przez uczniów siódmych i ósmych klas, zawodów i obszarów zainteresowań zawodowych. Stanowi wygodne uzupełnienie wykazu branż, oferując nieco inną perspektywę grupowania zawodów. Dobrym przykładem są zawody powszechnie postrzegane jako tzw. informatyczne. W wykazie branż znajdziemy je nie tylko w branży INF – teleinformatycznej, ale również w ELM – elektroniczno-mechatronicznej (np. robotyk, mechatronik, technik robotyk i technik mechatronik).  W Katalogu zainteresowań branżowych znajdują się w jednej kategorii INFA.

Możesz również skorzystać z interaktywnego Katalogu zainteresowań branżowych on-line!

Interaktywny Katalog zainteresowań branżowych