Zajęcia z coteraz.pl – wskazówki

Wskazówki dla doradców i nauczycieli

Część I. Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia

Informacje metodyczne dotyczące organizacji oraz prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem serwisu coteraz.pl i programu CoTeraz?!

Adaptowalność

Materiały metodyczne zostały opracowane w sposób umożliwiający ich łatwą adaptację do konkretnych sytuacji szkolnych. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego, pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela przedmiotu, wychowawcę. Nie jest wymagana specjalistyczna pracownia. Lekcje na podstawie scenariuszy mogą zostać przeprowadzone nie tylko podczas klasycznej lekcji z przedsiębiorczości czy doradztwa zawodowego, ale również godziny wychowawczej, nagłego zastępstwa, tzw. godzin karcianych, wycieczki czy zielonej szkoły.

Uniwersalność

Zajęcia mają charakter uniwersalny i stanowią pewną spójną całość, doskonale uzupełniającą istniejące programy nauczania. W zależności od możliwości czasowych i indywidualnych potrzeb nauczyciela oraz uczniów, można przeprowadzić tylko wybrane zajęcia i, mimo że autorzy rekomendują porządek zgodny z numeracją scenariuszy, kompletność każdej lekcji umożliwia zmiany proponowanej kolejności.

Mobilność

Pomoce dydaktyczne towarzyszące scenariuszom mogą być wykorzystane zarówno w urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. To właśnie wersje na tablety i inne urządzenia mobilne zachęcają do przeprowadzenia zajęć w miejscach nie kojarzonych tradycyjnie z lekcjami. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone zarówno w sali lekcyjnej, jak i dowolnym, innym pomieszczeniu (sala gimnastyczna, korytarz szkolny), a nawet w plenerze, poza budynkiem szkolnym (ta cecha ułatwia ich przeprowadzenie w ramach zielonej lub białej szkoły, wyjazdu integracyjnego lub wycieczki szkolnej).

Skalowalność

Zadania poradnictwa zawodowego realizowane są w różnych realiach czasowych. W innym trybie pracuje nauczyciel w szkole, w innym doradca zapraszający uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Inny jest rytm pracy w klasie 30-osobowej, inny w minigrupie, jeszcze inny w formach indywidualnych. Nasze scenariusze uwzględniają te różnice, pozwalając w każdej sytuacji prowadzić ciekawe, angażujące i inspirujące młodzież zajęcia.