Zawody z przyszłością

Program przybliża zawody z przyszłością, posługując się pojęciem dziedzin rozwojowych, prognozami zapotrzebowania na zawody MEN