Zawody dla uczniów z niepełnosprawnościami

Aktualizacja klasyfikacji dotyczy również osób z niepełnosprawnościami Zaktualizowana na początku roku Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Branżowego od 1 września 2023 roku będzie zawierała 11 zawodów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami. Nowym zawodem jest Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami. Dla kogo te zawody? Osiem zawodów adresowanych jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Są to […]

Po co te branże w szkolnictwie?

Odpowiedź wydaje się oczywista: bo porządkują, bo upraszczają strukturę, bo ułatwiają dotarcie do potrzebnych informacji, bo grupują podobne zawody, bo są jednostką klasyfikacji gospodarczej, bo…. W której branży szukacie zawodu(ów) dla osób, które: lubią zwierzęta, chcą im pomagać, a nie hodować na mięso, czy mleko? Leśnej (LES), rolno-hodowlanej (ROL), a może rybackiej (RYB), interesują się […]

Kalkulator mocy ósmoklasisty

Procenty, oceny, punkty i wpisy na świadectwie  tworzą moc kandydata wyrażaną w procesie rekrutacji łączną liczbą punktów. To ta sumaryczna liczba punktów określa moc kandydata i jego szanse w dostaniu się do konkretnego oddziału w odniesieniu do progów punktowych z lat ubiegłych i w porównaniu  z mocami innych kandydatów. Skorzytaj z naszego kalkulatora  on-line!