Platforma coteraz.pl

Witamy na platformie szkolnictwa branżowego coteraz.pl

Logo programu - obraz świata zawodów

Logo naszego programu CoTeraz?! Zawody szkolnictwa branżowego Twoją przyszłością prezentuje metaforyczny obraz „świata zawodów” podzielonego na cztery obszary oznaczone w różnych kolorach, który nazwałam Interaktywną siecią zawodów na wzór amerykańskiej Mapy świata pracy*.

Głównym założeniem teoretycznym Interaktywnej sieci zawodów jest założenie, że w każdym zawodzie pracownik wykonuje zadania zawodowe przede wszystkim z jednym dominującym przedmiotem pracy a pozostałe zadania usytuowane są w hierarchicznym porządku.

Kryterium podziału świata zawodów stanowi dominujący przedmiot pracy oraz aktywność z nim związana, potrzebna do dobrego wykonania określonych zadań zawodowych czyli pracy.

Poszczególnym obszarom zawodów przyporządkowałam określone nazwy aktywności, które nie są przyjęte w amerykańskiej Mapie świata pracy i nazwałam je następująco**:

  • Obszar Dane/informacje (D) – aktywność proceduralna (AP)
  • Obszar Rzeczy/przedmioty (R) – aktywność fizyczna/operacyjna (AF)
  • Obszar Idee/Pomysły (I) – aktywność twórcza (AT)
  • Obszar Ludzie (L) – aktywność społeczna (AS)

Każdemu obszarowi przyporządkowałam inny kolor.

W programie CoTeraz?! cztery obszary zawodów są szczegółowo opisane. Każdy użytkownik może zbadać swoje preferencje zwodowe w Kwestionariuszu preferowanych aktywności (KPA),  wygenerować Kod planowanej kariery (KPK) i określić potencjalne zawody warte zdobywania kwalifikacji zawodowych po ukończeniu nauki w szkole podstawowej oraz zapoznać się z opisami poszczególnych zawodów.

Krystyna Lelińska

*) por. Prediger, D. J., Swaney, K. B. (2004). Work task dimensions underlying the world of work: Research results for diverse occupational databases. Journal of Career Assessment, 12, www.act.org.
**) por. Lelińska K., Program komputerowy 102 zawody z przyszłością jako narzędzie wspomagające młodzież w planowaniu W: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży, Warszawa 2011, OHP KG.

kafelD

D 

Obszar DANE/INFORMACJE – aktywność proceduralna; dominują zadania związane z pracą z informacjami, liczbami, symbolami, słowami, kodami, wzorami, zasadami, procedurami, normami, przepisami itp. – kolor niebieski.

kafelR

R

Obszar RZECZY/PRZEDMIOTY aktywność fizyczna/operacyjna; dominują zadania związane z techniką i naturą; obsługą maszyn i urządzeń, przetwarzaniem surowców,  budową domów, przyrodą i zwierzętami, uprawą ziemi – kolor żółty.

kafelI

I  

Obszar IDEE/POMYSŁY – aktywność twórcza;  dominują zadania związane z wytworami ludzkiej myśli, tworzeniem czegoś nowego;  badaniami naukowymi, tworzeniem teorii i dzieł sztuki oraz wdrażaniem idei do praktyki – kolor czerwony.

kafelL

L

Obszar LUDZIEaktywność społeczna; dominują zadania związane  ze świadczeniem pomocy i obsługą ludzi, nauczaniem i doradzaniem, motywowaniem   do zadań zawodowych, kierowaniem i zarządzaniem innymi ludźmi – kolor zielony.

Szczegółowy opis obszarów


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *